Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan komme i klinikken tilbydes hjemmebehandling. Ring for nærmere aftale.